top of page

מחירים למשלוח חבילות לאוקראינה (בשקלים)
פחות מ25 ק"ג - 250 ש"ח
מ25 ק"ג עד 50 ק"ג -350 ש"ח

*עשוי להגבות תשלום נוסף למשלוח מאזורים מרוחקים בישראל
 

הערה:

עלות המשלוח יכולה להיות מושפעת מכמות השטח שהיא תופסת על מטוס או ספינה, ולא מהמשקל בפועל. במקרה זה עלות משלוח נקבעת על פי משקל הנפח שלה.

ניתן לחשב משקל נפחי על ידי הכפלת אורך, רוחב וגובה חבילה (בס"מ) וחלוקת הנתון ב 5000

bottom of page