top of page

חברת DD-Cargo (גוף משפטי - דויד דימשיץ, עוסק מורשה. מספר תיק 342694759), מספקת ערבויות למסירת החבילה בבטיחות ובזמן, כפי שהתקבלה מהשולח, ומתחייבת לפצות על הנזק:גבבבבבב 


של כלל הערך המוצהר על ידי השולח במקרה בו:
- אובדן החבילה;
- נזק לכלל תכולת החבילה.


או של חלק מהערך שהוצהר על ידי השולח במקרה של:

נזק או חוסר לחלק מתכולת החבילה

התחייבות אחריות זו אינה תקיפה למקרים של נזק סיכול הנגרם כתוצאה מכוח עליון: מלחמות, מהומות אזרחיות, אסונות טבע, טביעת ספינה, התרסקות מטוס וכדו'.
 

bottom of page